Slaget ved Svenstrup

Slaget ved Svenstrup
Slaget ved Svenstrup mellem oprørske bønder, der under Skipper Clements ledelse kæmpede for grev Christoffer af Oldenburgs og og den Lübske borgmester Wullenwebers planer om genindsættelse af Christian 2. og de adelige styrker samlet af Mogens Gøye og lensmanden på Kalø slot Erik Banner var et led i den borgerkrig, der benævnes Grevens fejde (efter grev Christoffer).
Adelshæren af danske og holstenske ryttere og fodfolk blev samlet i Århus og besluttede at nedkæmpe bøndernes oprør uden at afvente de landsknægte som hertug Christian havde lovet at sende til hjælp.
Adelshæren overnattede i Svenstrup og den 16. oktober om morgenen rykkede Skipper Clements cirka 6.000 mand ud af Ålborg og tog opstilling på højderne nord for Svenstrup. Adelshæren blev fanget i mosedragene ved hærvejen - Lere Sig og led et fuldstændg nederlag, hvorunder blandt andet de to anførere af adelshæren blev dræbt.
Slaget ved Svenstrup
Dato
16. oktober 1534
Konflikt
Grevens Fejde
Sted
Svenstrup ved Ålborg
Part 1
Christoffer af Oldenburg
Lübeckerne
Hærfører
Skipper Clement
Styrke
6000 mand
Part 2
Hertug Christian
Hærfører
Holger Rosenkrantz
Rigsråd Niels Brock
Styrke
1200 mand
Resultat
Bøndernes sejr
Tab
(1) ? døde
(2) 14 døde
Se også Krigsslag liste - Felttog

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Grevens Fejde — var en borgerkrig som hærgede Danmark i 1534 1536 og fremkaldte reformationen. Grevens Fejde har navn efter den protestantiske Grev Christoffer af Oldenburg, der støttede den i 1523 afsatte Christian 2., der var katolik. Efter Fredrik 1.s død i… …   Danske encyklopædi

  • Hermed var Grevens Fejde forbi. — Nogle slag under grevens fejde: 10 Slaget ved Svenstrup 15. oktober 1534 Stormen på Aalborg 18. december 1534 Slaget ved Øksnebjerg 1535 …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”